نمونه ای از اسکراپ کردن وب سایت Udacity 

ما تو این پروژه اطلاعاتی مانند اسم، توضیحات، اسم شرکت  و لینک تصویر مربوط با افراد را که تو این سایت هستند برداشته  یا به اصطلاح اسکراپ کردیم و اونها را داخل یک ساختار جدولی مثل دیتافریم(Data Frame)  قرارد دادیم. این اطلاعات می تونند تبدیل به یک فایل اکسل بشند و به همین صورت در اختیار افراد قرار بگیرند. همین کار را میشه بر روی سایت های مختلف انجام داد.