برای دریافت خدمات مشاوره و منتورینگ در ارتباط با مسیر شغلی علوم کامپیوتر می توانید درخواست خود را از طریق کانال تلگرام یا واتساپ گیلادمیا به ما اطلاع دهید سپس تا پایان هفته با شما تماس خواهیم گرفت و هماهنگی لازم انجام خواهد شد.

تا رسیدن به مقصد در کنارتان خواهیم بود