هادی احمدی

تحلیل گر کسب و کار (Business Analyst) شرکت ایرانسل، کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس تهران